So sánh sản phẩm

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông v/v kê khai thông tin y tế khi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đón tiếp cổ đông về tham dự Đại hội, và đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19, Quý Cổ đông vui lòng kê khai thông tin y tế ngay tại phòng Bảo vệ Công ty hoặc có thể tải trước Mẫu kê khai thông tin y tế trong file đính kèm dưới đây.
 Trân trọng cảm ơn!
                                                                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
                                                                                                                           CHỦ TỊCH
  
                                                                                                                              (Đã ký)
 
                                                                                                                                 Nguyễn Thanh Tùng
Mẫu kê khai thông tin y tế 
Tags:,